Horní Těšice - j) adresu elektronické podatelny.

Horní Těšice

106/1999 §5 Zveřejňování informací
j) adresu elektronické podatelny.

adresu elektronické podatelny.

Elektronická podatelna: horni.tesice@tiscali.cz

(16.05.2008)