Horní Těšice - c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek

Horní Těšice

106/1999 §5 Zveřejňování informací
c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek

místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

 

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

 

Formuláře:

Naleznete je v rubrice Životní situace  viz odkaz http://portal.gov.cz/zivotnisituace

 

(16.05.2008)