Horní Těšice - b) popis své organizační struktury, místo a způsob...

Horní Těšice

106/1999 §5 Zveřejňování informací
b) popis své organizační struktury, místo a způsob...

popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,

 

 
 
 
 

Získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, či podnět či jiné podání a nebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze  na Obecním úřadě Horní Těšice, a to osobním jednáním, poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailovou komunikací či telefonicky.

Kontaktní spojení:

Obecní úřad Horní Těšice
Horní Těšice 31,
753 53 Všechovice

telefon: 581623730
www.hornitesice.cz
e-mail: horni.tesice@tiscali.cz
Elektronická podatelna: horni.tesice@tiscali.cz

ID datové schránky: xy8axi5

IČO:00636266

Úřední hodiny:
Středa: 17.00 - 19.00 hod

Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu: 21428831/0100 (Komerční banka)

 

 

(16.05.2008)